Organigrama

Equip directiu
Director Josep Besora
Cap d’estudis Rosalia Anglès
Secretari Eugeni Cabré
Coordinadora pedagògica Núria Ribes
Caps de departament
Diversitat Gemma Palau
Català i castellà Eulàlia Serra
Llengües estrangeres Laura Martínez
Matemàtiques Virginia Carmona
Ciències i Tecnologia Òscar Vidal
Social i Religió Carme Vidal
Educació física, música i visual i plàstica Josep M. Blanch
Informàtica Eugeni Cabré
Càrrecs de coordinació
Llengua, interculturalitat i cohesió social del centre Rosa Casals
Riscos laborals Miquel Valls
Activitats i serveis escolars Rita Prats
TAC Sergi Barreda
Altres coordinacions
Pla de l’esport Josep M. Blanch
Biblioteca Eulàlia Serra
Mediació Rosalia Anglès
Coordinació FCT Ester Galimany