Organigrama

Equip directiu
Directora Maite Nolla Fusté
Cap d’estudis Josep Besora Juanpere
Secretari Eugeni Cabré Forès
Coordinadora pedagògica Núria Ribes Novau
Caps de departament
Diversitat Gemma Palau
Català i castellà Eulàlia Serra
Llengües estrangeres Laura Martínez
Matemàtiques Eugènia Vizcarra
Ciències i Tecnologia Òscar Vidal
Social i Religió Carme Vidal
Educació física, música i visual i plàstica Josep M. Blanch
Informàtica Eugeni Cabré
Càrrecs de coordinació
Llengua, interculturalitat i cohesió social del centre Laia Remolà
Riscos laborals Miquel Valls
Activitats i serveis escolars Rosalia Anglès
TAC Jordi Sánchez
Altres coordinacions
Pla de l’esport Josep M. Blanch
Biblioteca Eulàlia Serra
Mediació Josep Besora
Coordinació FCT Ester Galimany