“No és un rotllo la lectura”

EL PER QUÈ DE LA PROPOSTA /OBJECTIUS
 • Impulsar l’hàbit lector.llibres-nov16
 • Fomentar la comprensió lectora.
 • Desenvolupar la capacitat de dialogar. (argumentar i saber escoltar).
 • Millorar les competències bàsiques.
 • Afavorir l’estudi i comprensió del currículum.
 • Promoure l’ús de la biblioteca, tant la del centre com la de la població.
ORGANITZACIÓ
 • Tot el centre.
 • Implicació de tot el professorat: supervisar que es faci la lectura, motivar l’alumnat, recollir suggerències i propostes de l’alumnat envers les lectures.
 • Plataforma LEGILAND.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
 • Es redueixen 5 minuts les classes i s’agrupen els 25 minuts després del pati. L’alumnat va a l’aula de grup-classe i procedeix a la lectura del llibre que prèviament ha escollit.
 • Una vegada llegit, l’alumne que ho desitgi explicarà en aquesta web la seva opinió sobre el llibre.
INDISPENSABLE
 • Concentració i silenci a l’aula.
 • Ordre en l’exposició i/o debat posterior (si es tracta algun tema conjunt).
 • No es pot fer deures, ni estudiar… Tampoc llegir lectures obligatòries d’altres matèries.