Institut Cara Neta

Per tal de mantenir els espais del centre nets i ordenats, s’estableix la campanya de “Institut Cara Neta” amb el següent pla de treball:

 1. Creació d’una comissió de revisió dels espais, constituïda per un membre del PAS, tres professors (un de l’equip directiu, el coordinador de riscos laborals i un professor del Claustre).
 2. Aquesta comissió té les següents funcions:
  • Revisarà quinzenalment els espais (aules, passadissos, espais comuns i espais exteriors): netedat i ordre de taules i cadires, polidesa del terra, parets, radiadors, armaris i prestatgeries, contingut adequat de cada contenidor de recollida selectiva…
  • Puntuarà de 0 a 5 aquesta revisió i ho anotarà en una graella control que es penjarà a la sala de professorat.
  • Trimestralment establirà un grup classe guanyador que tindrà un premi com a recompensa en la seva constància en mantenir els espais nets. Aquest premi consistirà en 10€, en un val “TU SÍ QUE VALS”, a compte de la sortida a Port Aventura, la sortida del treball de síntesi o l’esquiada (l’alumnat es responsabilitzarà de guardar el val per tal de bescanviar-lo a la sortida que vulgui de les indicades).
  • El coordinador de riscos laborals serà també el coordinador d’aquesta comissió, organitzarà les revisions, actualitzarà la graella control, i repartirà els vals al grup guanyador.
  • La comissió, a través del seu coordinador, i detectat per algun membre de la comunitat educativa, podrà retirar el val a qualsevol alumne/a que mantingui conductes contràries al manteniment i ordre dels espais de manera reiterada.