Preinscripció ESO curs 2021-2022

Període: del 17 al 24 de març de 2021

Sol·licitud: http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=3

Novetats:

  • A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
  • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc.

Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil; us expliquem com:

Cal complir els requisits següents per obtenir l’idCat Mòbil:

  • Ser major de 16 anys.
  • Disposar de DNI o TIE o NIE amb fotografia.
  • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte.
  • Targeta sanitària per la teva identificació.

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a (RALC) que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.

SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

En el cas que no es pugui realitzar la preinscripció de forma electrònica, s’haurà de fer en suport informàtic. Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu número d’identificació d’alumne (RALC) i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS
  • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
  • El codi del nostre centre és 43006617, el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.
  • Demaneu al vostre centre actual el número d’identificació de l’alumne/a (RALC) per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal.
  • Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.

Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?

Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el nostre centre al telèfon 977 870 154, en horari de 10 a 13 hores i dimarts de 15:30 a 17 hores.

Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/