Biblioteca

Pots accedir al blog de la biblioteca des d’aquest enllaç.

Dins del marc del Pla de Lectura de Centre (PLEC) de l’Institut, us informem que la biblioteca està a disposició dels/de les alumnes que ho desitgin dins la franja horària següent:

  • cada dimarts i dimecres a l’hora del pati. (Els/les alumnes, amb el suport d’una professora, podran fer deures o bé llegir).

Així mateix, en tant que les famílies sou el pilar fonamental del nostre projecte educatiu, us proposem una posada al dia del Pla de Lectura de Centre que té l’objectiu de reforçar la competència lectora de l’alumnat i que es concreta en les actuacions següents:

Actuacions
Projecte: “No és un rotllo la lectura”

Llegir més informació a l’apartat corresponent.

Pla de lectura de centre

Cada matèria proposa diverses lectures optatives que l’alumne/a pot escollir. Llegir un llibre ajuda a millorar la nota de l’assignatura. Es tracta que els joves vagin confeccionant la seva “biografia lectora”. A final de curs, a l’alumne/a més lector/a se li atorga un premi. Aquest pla, a més a més de fomentar la lectura, demostra una nova manera de pensar i actuar entre els docents, la lectura deixa de ser quelcom estrictament de la matèria de llengua per ser valorada des de totes les àrees. Tots els llibres del Pla de lectura (excepte els d’anglès i francès) es troben a la biblioteca i és la professora responsable qui aconsella i ajuda els alumnes en el moment d’escollir un llibre.

Participació al Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en veu alta

Enguany només s’ha pogut participar a la categoria de 3r i 4t d’ESO (Tropa de Corsaris) ja que el dia del certamen els alumnes de 1r i 2n d’ESO estaven realitzant el crèdit de síntesi a Olot i a l’Escala respectivament.

Els representants de segon cicle han estat: la Júlia Alcalde, el Jofre Saltó, la Neus Rodríguez i la Mireia Galíndez, als quals volem felicitar per la seva bona actuació.

Participació al Concurs de relat breu organitzat per Coca-cola

Coca-cola organitza pels alumnes de 2n d’ESO un concurs de relat breu tant en llengua catalana com castellana. Aquest concurs té lloc a les instal·lacions de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona durant dos dissabtes consecutius.

La narració de català va consistir en crear una història a partir d’una imatge. Els representants del centre van ser: el Marc Bonastre, la Maria Ibars, el Miquel Isern i la Natàlia Trullols.

En llengua castellana, s’havia d’escriure un relat basat en la paraula: “brújula”. En aquest cas ens varen representar el Marc Garcia, la Natàlia Trullols i el Pau Valls.

Certamen literari de Sant Jordi

Aquest any, el tradicional certamen literari de l’institut ha consistit en reescriure la llegenda de Sant Jordi canviant el punt de vista, és a dir, pensar com va viure l’experiència el cavall de sant Jordi, el drac, la princesa, la mare de Sant Jordi… S’ha pretès que els/les alumnes fessin volar la imaginació i creessin una nova llegenda de Sant Jordi.

Participació al Concurs de narracions Sambori (Omnium Cultural)

Aquest any, per primer cop també s’ha volgut participar en el certamen literari que convoca l’entitat Òmnium Cultural. Aquest certamen no és presencial, sinó que a partir del criteri del professorat, després de deixar que creïn el seu propi relat de tema lliure, selecciona diferents alumnes per enviar-hi la seva composició escrita. Aquest any, ens han representat dos alumnes de 3r, la Roser Badia i el Nil Duch.