Ordinadors a l’aula

Té com a objectiu integrar plenament les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a les aules i als centres educatius. Aquest projecte, que es va iniciar el curs 2009-2010 en els instituts d’educació secundària, significa l’ús d’un ordinador portàtil per cada alumne o alumna. Transforma les aules en “aules digitals”, proporcionant accés a Internet i a entorns virtuals d’aprenentatge (EVA) amb continguts i recursos educatius en format digital.