PROVES EXTRAORDINÀRIES – 2N BATX I RECUPERACIONS – 1R BATX

Entre els dies 15 i 20 de juny es faran les proves extraordinàries per a l’alumnat de 2n de Batxillerat que no va aconseguir el títol durant l’avaluació ordinària de maig i les proves de recuperació de 1r de Batxillerat.

Tot seguit podeu consultar el calendari de les proves per matèries. El professorat acordarà amb els alumnes afectats l’aula d’examen.

Curs 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 20 Dilluns
1r BATX 9:30h Català (Àngela)

12:00h Bio/Dibuix (Pilar/Ma. José)

9:30h Mates
(Rosa)

13:00h Castellà  (Marisa)

9:30h Física/Terra (Júlio/Enric)

10:30h Química
(Dolors)

13:00h Filosofia
(Pere)
2n BATX 8:30h Català
(Anna)
12:00h Història
(Ester)
10:30h Empresa
(Lina)
12:00h Anglès (Natàlia)

RECUPERACIONS – 2N BATXILLERAT

L’alumnat de 2n de Batxillerat realitzarà els exàmens de recuperació d’acord amb un calendari programat que podeu consultar tot seguit.

DC  18 maig DJ 19 maig DV 20 maig DL 23 maig
8:30h Història 9:30h Matemàtiques iMatemàtiques CCSS 8:30h Filosofia 8:30h Català
13:00h Empresa
13:30h Química 13:00h Anglès 13:00h Física