Projecte de convivència

Projecte de Convivència Martí Poch 2019-2020

MILLORAR LA CONVIVÈNCIA ÉS UN TREBALL D’EQUIP !

“Som un equip” s’inicia  el curs 2015-2016 com a projecte interdisciplinar per treballar la part emocional de l’alumnat del centre. Donat la bona acollida i els resultats obtinguts es continua aplicant els següents cursos. El curs 2017-2018 forma part d’una prova pilot del Departament d’Ensenyament per a validar els protocols dels centres educatius de Catalunya per esdevenir un projecte d’innovació. El curs 2018-2019 s’ha presentat aquest projecte al Departament d’Ensenyament, perquè sigui reconegut com a tal.

Objectius del projecte

 • Desenvolupar la cultura social i ciutadana com a cultura de centre
 • Treballar de manera sistemàtica propòsits mensuals que afavoreixin l’ordre, la cordialitat, el respecte, la bona entesa, la cooperació … com a manera habitual de relacionar-se
 • Potenciar el sistema d’autoavaluació i autoregulació de l’alumne i el grup
 • Aprofundir en el marc teòric de l’educació socioemocional i implementar-la en el centre
 • Difondre i sensibilitzar a les famílies la importància del treball emocional per la millora personal i col·lectiva

El projecte inclou aspectes de treball de tres àmbits:

 • ÀMBIT METODOLÒGIC I DE RECURSOS PER LA MILLORA DE L’ENSENYAMENT  I APRENENTATGE: Estableix estratègies i dinàmiques de col·laboració i cooperació entre l’alumnat. S’utilitzen metodologies que afavoreixen el compromís cívic dels alumnes.
 • ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ EDUCATIVA: Es realitza un seguiment i acompanyament de l’alumnat a partir de nous models de gestió i organització curricular per tal d’afavorir la competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
 • ÀMBIT DE RELACIÓ I COMUNICACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA I L’ENTORN:  S’estableixen estratègies i dinàmiques per afavorir la millora del clima escolar i la convivència per potenciar la competència social i ciutadana.

Incideix en l’autonomia de l’alumne, en la presa de consciència i la recerca d’informació prèvia a la presa de decisions, en la resolució de conflictes a través del diàleg i en l’autoavaluació i la valoració grupal. Les evidències es poden constatar a l’hora d’esbarjo, a les assembles d’aula i de centre, amb l’assoliment dels propòsits i en plantejar la recerca de solucions davant de les dificultats.

Elements bàsics que promou el projecte

 • Treballar un propòsit cada mes
 • Realitzar activitats de sensibilització a les hores dedicades a tutoria
 • Taules d’autocontrol (individuals i col·lectives)
 • Assemblea general
 • Emoticones
 • Diplomes
 • Plasmació visual dels resultats
 • Retroalimentació d’informació al grup
 • Realitzem una adequació de les activitats del projecte a cada nivell

 

 

 

 

 

 Els propòsits mensuals per millorar conductes que ens hem marcat són:

 • OCTUBRE:  A les fileres pugem i baixem amb ordre
 • NOVEMBRE: Juguem amb bona entesa al pati
 • DESEMBRE i GENER: Som cordials,  som amables i parlem bé!
 • FEBRER: Som responsables en les tasques encomanades
 • MARÇ: Ajudem als companys que ho necessiten
 • ABRIL: Ens esforcem a fer-ho cada dia millor!
 • MAIG: Col·laborem amb els companys


Durant el curs 2016-2017 es completa el projecte introduint de manera més sistemàtica el treball socioemocional per desenvolupar les competències socials i personals.

S’introdueix a l’escola a patir de l’obra escrita per  Com et sents ?  Educació socioemocional  dels cinc als dotze anys de l’Anna Carpena  Eumo Editorial. 2017 i la formació de tots els membres del claustre. Aquest treball s’engloba en quatre blocs.

 • Bloc I  Autoconeixement/ autoestima

 • Bloc II Gestió d’emocions i sentiments
Infantil P-3    Alegria, tristesa i por
P-4  Alegria, tristesa, por, ràbia i calma
P-5 Alegria, tristesa, por, ràbia, calma, sorpresa i enuig
Primer Vergonya, malhumor- bonhumor i felicitat
Segon Gelosia, neguit, optimisme
Tercer  Satisfacció, avorriment, fúria
Quart Sorpresa, por, vergonya
Cinquè Motivat/desmotivat, frustrat/satisfet, solidari/ insolidari
Sisè Humiliat /afalagat, enrabiat/calmat, tristesa /felicitat
 • Bloc III  Empatia

Habilitat social que implica saber-se posar al lloc de l’altre. Ajudem als alumnes a identificar i reconèixer les emocions pròpies i les dels altres a través del jocs, de contes, dibuixos i pel·lícules.

 • Bloc IV Resolució de conflictes

En la resolució de tot conflicte cal donar-hi un tractament positiu i constructiu que ajudi a créixer i avançar. Intervenen factors cognitius, emocionals, de creativitat,  morals i de comunicació.

 • S’utilitza la tècnica del semàfor per l’autocontrol

 • Tècnica de la mà amiga per la resolució de conflictes

 • Racó de les emocions a l’aula

 • Racó de la calma
 • Pauta de resolució de conflictes

 • Activitats per desenvolupar habilitats cognitives que facilitin  la identificació i resolució del conflicte.

Les emocions són molt importants en les nostres vides. No són bones ni dolentes, ens donen informacions a l’hora de prendre decisions, que sempre hem d’enfocar cap al nostre benestar o al dels altres.

En l’educació socioemocional dels fills cal tenir en compte els aspectes següents:

 • La vinculació emocional amb ells, que es va teixint al llarg de la vida a partir de l’afecte, la cura i l’atenció.
 • L’escolta activa, que implica estar atent al que us expliquen i així demostrar-los que us importa el que us diuen.
 • L’acompanyament als fills perquè identifiquin les emocions pròpies i les dels altres.
 • La resiliència, que és la capacitat d’enfrontar-se a les dificultats i fracassos i aprendre’n, sempre amb una actitud positiva.