Projecte RIUS

El Projecte Rius és una iniciativa de l’Associació Hàbitats que neix l’any 1997 amb l’objectiu d’estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius. Fomenta l’apropament de les persones al medi i permet conèixer les característiques dels ecosistemes fluvials, la biodiversitat, els valors ecològics i socioculturals, així com identificar els problemes que els afecten i reflexionar sobre com pal·liar-los.

Mitjançant l’educació ambiental, el foment del teixit associatiu i el treball en xarxa del voluntariat ambiental, el projecte promou la implicació de societat en la gestió dels espais fluvials, engegant i compartint iniciatives per la millora dels rius i de l’entorn de ribera. L’àmbit d’intervenció de Projecte Rius és el conjunt de conques fluvials de Catalunya. Actualment, el projecte també es desenvolupa al País Valencià, a Galícia, a Madrid, a Cantàbria i a Portugal impulsat per entitats de cada regió sota el nom Xarxa Projecte Rius.

L’escola es va adherir al Projecte Rius el curs 2017-2018. Aquest curs 2018-2019 diversos mestres hem fet la formació i apadrinat un tram del riu Francolí. Al llarg del curs els alumnes de tercer l’han estudiat i a través de la pàgina web del projecte hi podeu anar observant els resultats que cada any anirem penjant.

Les inspeccions de riu s’emmarquen dins dues campanyes d’inspecció: la campanya de primavera (del 15 d’abril al 30 de maig) i la de la tardor (del 15 de setembre al 30 d’octubre). Un cop el grup de voluntaris ha realitzat la seva inspecció ha d’enviar les dades al Projecte Rius al seu lloc web: http://www.projecterius.cat/trams/760/