Activitats extraescolars

L’escola des del curs 2007/2008 forma part de  Pla català de l’esport i participa en l’organització i realització del programa d’activitats del Pla Català “Esport a l’Escola”. Per aquest motiu s’ha creat una Secció esportiva escolar, per tal d’obtenir el reconeixement  i  inscripció  al  Registre d’entitats  esportives de la Generalitat  de Catalunya.

Aquesta SEE té com  a objecte bàsic el foment, la organització, la coordinació i la pràctica de l’activitat física i esportiva a l’ escola , fora de l’horari  lectiu, tot potenciant la dimensió educativa de l’esport.  Les  activitats  organitzades  per  l’associació  esportiva  escolar  tindrà  en compte el projecte educatiu del centre.

En aquesta Secció Esportiva Escolar:

  • La gestió anirà a càrrec de mestres i AMPA.  També es comptarà amb la col·laboració d’exalumnes o d’altres  persones o entitats del municipi.
  • La coordinació de les activitats serà per part d’un/a mestre/a del centre.
  • L’oferta  d’activitats  físiques  i esportives han de respondre als  interessos  de l’alumnat.
  • Es fomentarà la col·laboració entre els centres educatius,  l’ajuntament i el consell esportiu.
  • En la PAC s’especificaran les activitats aprovades per a cada curs  escolar.

Aquesta secció pretén posar a l’abast de tots els alumnes la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

A partir del mes de setembre comencem les activitats extraescolars: multiesports, batuka danse, tennis taula, futbol, Happy kids, robòtica… les famílies inscrites rebran informació puntual de l’horari i preu.

Els articles relacionats amb aquesta secció seran publicats a la pàgina principal del bloc perquè els aneu consultant, de tota manera l’alumnat inscrits a qualsevol activitat esportiva rebrà informació sobre els temes que li corresponguin.

Si encara no t’has donat d’alta a cap activitat a què esperes, sempre ho pots fer!