Taller de ràdio

Considerem el taller de ràdio com un espai d’aprenentatge interdisciplinar configurat per grups d’infants d’edats i nivells diferents.

Al llarg del curs escolar cada alumne de primària haurà passat pel Taller de ràdio durant dues sessions: una serà de preparació i la segona serà d’enregistrament d’un programa de ràdio amb un format de magazín. Al taller de ràdio es potencia la iniciativa dels alumnes, les noves idees, la participació, la bona entesa del grup, l’ajut mutu. També compta poder dur les idees a pràctica, l’emprenedoria, l’argumentació i la presa de decisions. Naturalment la lectura, l’expressió escrita i oral són elements bàsics per la configuració del resultat final.
Ja sabeu que podeu trobar i escoltar els programes resultants del taller a seu bloc: http://empradio.blogspot.com/

En una altra línia radiofònica, cada dia també podreu escoltar en directe pels voltants de l’escola: Martí Poch, en directe!. És el programa que condueixen diàriament els alumnes de sisè, per parelles. A més de donar les dades principals del dia, ofereixen alguna notícia destacada de la jornada.
En aquest cas la lectura, la preparació i l’autonomia dels alumnes són els punts forts de l’activitat.