Escola verda

Per tal d’esdevenir escola verda hem realitzat una diagnosi del centre i ens hem marcat uns objectius pel període 2015 – 2019.

A partir del curs 2016-2017 ens vam proposar desenvolupar un Pla d’Educació per a la Sostenibilitat (PES) a l’escola, i per aquest motiu ens vam marcar un seguit d’objectius vinculats al currículum, la gestió sostenible, la implicació amb l’entorn, l’organització i la participació. De moment ja s’ha implementat l’hort escolar com a element de treball; s’ha iniciat la dinàmica de reunions i presa de decisions del comitè ambiental amb la participació d’alumnes, mestres i representants de l’AMPA.
Actualment es treballa, a partir d’una iniciativa sorgida de les famílies, en la transformació del pati escolar per tal d’aconseguir un espai amb més possibilitats de joc i convivència.

Els objectius estratègics que desenvolupem per blocs són:

 1. CURRÍCULUM:
 • Utilitzar l’hort com a recurs educatiu transversal i curricular.
 • Incloure, almenys, un tema, projecte o unitat didàctica, vinculada a l’estalvi energètic, de materials o similar en cadascun dels trimestres, tant a primària com a infantil.
 • Analitzar les deixalles generades a l’escola: la quantitat i el tipus.

2. GESTIÓ SOSTENIBLE:

 • Organitzar i posar en marxa l’hort escolar.
 • Implicar als alumnes en la recerca d’estratègies eficients en la gestió de la recollida selectiva de residus que es fa al centre.
 • Implicar als alumnes en la recerca d’un sistema de gestió d’estalvi energètic: aigua, electricitat i calefacció.
 • Reduir els desplaçaments en cotxe per anar a l’escola.

3. IMPLICACIÓ EN L’ENTORN:

 • Tenir cura de les zones enjardinades de l’escola: entrada, pati, terrassa i hort escolar.
 • Aplicar estratègies per mantenir net el pati.
 • Aplicar les mesures eficients d’una bona recollida/reducció de residus.
 • Apadrinar un racó natural o font de l’Espluga per tal de coneixe’l i millorar-lo.

4. ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ:

 • Demanar col·laboració externa i assessorament en el treball a l’hort escolar: voluntariat-institut, avis, famílies…
 • Crear la comissió ambiental de centre que coordinarà el projecte Escoles Verdes.

escolaverda

A partir del curs 2017-2018, com a novetat, ens inscriurem i participarem del Projecte Rius, que implicarà la recollida de dades i la descripció de la salut ambiental d’un tram de riu, que en el nostre cas serà en un tram inicial del riu Francolí. L’apadrinarem i el georeferenciarem!

També viurem la transformació del pati del nostre centre, que gràcies al treball i a la iniciativa dels pares i mares farà que sigui un espai amb més possibilitats de joc i convivència.

El novembre del 2017 l’Escola Martí Poch ha rebut el distintiu d’escola verda i ha entrat a formar de la xarxa d’escoles verdes de Catalunya.
Després de realitzar la diagnosi es va planificar i s’està desenvolupant el Pla d’educació per a la Sostenibilitat (PES) vigent per al període (2015-2019).
Per això el centre s’ha marcat uns objectius vinculats al currículum, la gestió sostenible, l’ampliació amb l’entorn, l’organització i la participació
De moment ja s’ha implementat l’hort escolar com a element de treball; s’ha iniciat la dinàmica de reunions i presa de decisions del comitè ambiental amb la participació d’alumnes, mestres i representants de l’AMPA.
Actualment es treballa, a partir d’una iniciativa sorgida de les famílies, en la transformació del pati escolar per tal d’aconseguir un espai amb més possibilitats de joc i convivència.

Es poden conèixer les accions que realitzen les diferents escoles verdes de Catalunya a l’enllaç:

 http://projects.mcrit.com/ev/