Equip humà

EQUIP DIRECTIU:

Directora: Ester Anglès Iglesias  Perfil professional

Cap d’Estudis: Glòria Canosa Ribalta  Perfil professional

Secretària: Ernestina Vallverdú Briansó  Perfil professional

 

MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL:

Pàrvuls 3 anys: Lorena i Susana

Pàrvuls 4 anys: Montse

Pàrvuls 5 anys i coordinadora d’EI: Anna M

Suport, mestra d’anglès i psicomotricitat: Victòria

 

MESTRES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Primer: Josep / Aleix

Segon i coordinadora de CI: Mercè

Tercer i coordinadora de CM: Noemí

Quart: Marta / Jordi

Cinquè: Núria / Núria

Sisè i coordinadora de CS: Pep

 

ESPECIALISTES

Educació musical i coordinadora de Riscos Laborals: Ernestina 

Educació física CI i coordinació d’Esports: Aleix

Educació física CM i CS i coordinadora TAC: Ester 

Especialista d’anglès EP : Sandra

Mestra de religió: M Mercè 

Coordinador de la Biblioteca JV: Josep

Educació especial i coordinadora LIC:  Glòria 

 

ALTRE PERSONAL:

Psicopedagoga: Asela Balanyà 

Treballadora social: Iolanda Tremoleda 

Logopeda: Irene Masana

Administrativa: M Teresa 

Mestres voluntàries: Pepita , M Goretti , Elvira , M Pilar, M Dolors i Fina

Auxiliar administrativa: Meritxell