Llibres i material escolar per a Ed. Infantil

Tots els alumnes de l’escola pagaran una quantitat anual en concepte de material comunitari, fotocòpies, quaderns d’escriptura, llibres de lectura. L’avantatge d’aquest sistema és que en comprar-lo col·lectivament surt a més bon preu i permet que tothom disposi del material a l’inici i al llarg el curs.

Els llibres que utilitzarem al llarg del curs escolar  2020-2021 per l’Educació Infantil són:

P- 3

ISBN

DESCRIPCIÓ LLIBRE

EDITORIAL

Treball per projectes
Projecte Innovamat

P- 4

ISBN

DESCRIPCIÓ LLIBRE

EDITORIAL

Treball per projectes
Projecte Innovamat

P- 5

ISBN

DESCRIPCIÓ LLIBRE

EDITORIAL

9788468313993 LA DANA I LES LLETRES

( llibre de lectura)

EDEBÉ
Treball per projectes
Projecte Innovamat