Oferta educativa

Som una escola del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on el vostre fill/filla pot assistir-hi dels 3 als 12 anys, gratuïtament.

L’horari que ofereix l’escola és de 9:00h del matí a 16:30h de la tarda.

-De 8 a 9h del matí hi ha el servei d’acollida matinal a càrrec de l’AMPA.
-De 9 a 12,30h. i de 15,00 a 16:30h. és l’horari escolar pels alumnes.
-De 12,30 a 15,00h. és l’horari de menjador escolarn (opcional)
-De 14 a 15h o bé a partir de les 17 h. es poden realitzar activitats extraescolars organitzades per la Secció esportiva: multiesports, futbol, natació, tennis taula, teatre, Sing&Play, batuka danse, ludoteka …

Els nivells educatius que ofereix són:

-Educació Infantil: P-3, P-4, P-5.
-Educació Primària: Cicle Inicial (1r i 2n), Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è).

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

 • Que l’ alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge, aprendre a aprendre.
 • Afavorir el desenvolupament de les capacitats i formar persones amb capacitat de superació.
 • Potenciar l’autonomia i la iniciativa personal.
 • Afavorir una actitud responsable davant del compliment dels drets i deures.
 • Donar a conèixer les habilitats socials per saber estar i saber fer.
 • Formar persones capaces d’identificar, expressar i gestionar les pròpies emocions.
 • Formar persones capaces de respectar les emocions dels altres.
 • Fomentem una escola repectuosa amb l’entorn natural i que compti amb recursos i sigui, alhora, innovadora i integradora.
 • Promoure la participació i implicació de les famílies en el procés educatiu amb la finalitat de col·laborar en el procés formatiu de l’alumne.

Els DOCENTS de l’escola Martí Poch es caracteritzen per la participació activa en moviments d’innovació i de renovació pedagògica, i per una formació permanent constant que els ajudi a millorar la tasca diària. Formen un equip humà il·lusionat i compromès amb uns objectius a compartir amb les famílies.

Els PROJECTES que es duen a terme:

 •  Biblioteca Josep Vallverdú
 • Treballem el medi en anglès a 5è i 6è
 • Ràdio a l’escola
 • Escacs com a eina educativa 1r, 2n, 3r i 4t
 • Projecte interdisciplinar
 • Tallers internivells a EI i CS
 • Psicomotricitat en anglès a EI
 • Padrins de lectura a P-5/4t i 1r/5è
 • Mostra de lectura en veu alta a EP
 • 30 minuts de lectura diària
 • Tardor, temps de sardana i cultura popular
 • Novembre, mes matemàtic
 • Pla Català de l’esport i Divertipati
 • Projecte Rius i el georeferenciem a 3r
 • Projecte de plàstica
 • Pla d’educació per a la sostenibilitat
 • Projecte de convivència: “Som un equip”
 • Erasmus + 2018. Chess: Black and White
 • Taller de contes a Ed Infantil i cicle inicial
 • Estudi assistit a 3r, 4t, 5è i 6è
 • Suport Vital bàsic

Cada curs editem una circular informativa on es detallen els aspectes de funcionament i organització, objectius, projectes, activitats, sortides, calendari… que posarem a disposició de les famílies un cop es matriculen al centre.