Llibres i material escolar per a Ed Primària

Tots els alumnes de l’escola pagaran una quantitat anual en concepte de material comunitari, fotocòpies, quadern d’escriptura, llibres de lectura i/o CLIL.  L’avantatge d’aquest sistema és que en comprar-lo col·lectivament surt a més bon preu i permet que tothom disposi del material a l’inici i al llarg el curs.

Els llibres que utilitzarem al llarg del curs escolar 2020-2021 per l’Educació Primària són:

PRIMER CICLE INICIAL

ISBN

DESCRIPCIÓ LLIBRE

EDITORIAL
978 -84 -412 -31613161 3161-0 FEM-HO PER PROJECTES: AMB TOTS ELS SENTITS TEXT
978 -84 -412 -31623162 3162-7 FEM-HO PER PROJECTES: AMB ELS ANIMALS NO TOT S’HI VAL TEXT
978 -13 -800 -18081808 1808-3 TIGER 1PB + EBook MACMILLAN
978 -84 -661 -15611561 1561-2 LES HISTÒRIES DEL SOL RODAMÓN 1 Lectures CRUÏLLA
978 -84 -661 -25832583 2583-3 RIMAS Y CUENTOS DEL BOSQUE DE LAS BRUMAS CRUÏLLA
PROJECTE INNOVAMAT

SEGON CICLE INICIAL

ISBN

DESCRIPCIÓ LLIBRE

EDITORIAL
978 -84 -412 -31613161 3161-0 FEM-HO PER PROJECTES: AMB TOTS ELS SENTITS TEXT
978 -84 -412 -31623162 3162-7 FEM-HO PER PROJECTES: AMB ELS ANIMALS NO TOT S’HI VAL TEXT
978 -13 -800 -18091809 1809-0 TIGER 2 PB+ EBook  MACMILLAN
978 -84 -661 -16131613 1613-8 LLIBRE DELS SOMNIS DE LA LLUNA CRUÏLLA
978 -84 -661 -25912591 2591-8 HISTORIAS DE  BRUMA CRUÏLLA
PROJECTE INNOVAMAT

TERCER CICLE MITJÀ

ISBN

DESCRIPCIÓ LLIBRE

EDITORIAL

978-84-479-3707-3 Ortografia catalana 3r BAULA
978-84-479-2406-6 Cuaderno de lengua castellana 7 BAULA
978-84-479-2407-3 Cuaderno de lengua castellana 8 BAULA

978-84-489-4453-7

Matemàtiques 3r Dossier d’aprenentatge BARCANOVA

978-84-85820-07-8

Resolució de problemes 3r -Mètode DECA SANTILLANA

978-02-3045-361-6

TIGER 3. Activity Book B MACMILLAN

978-84-489-4452-0

Matemàtiques 3r Llibre de Coneixements BARCANOVA

978-13 -8001-462-7

TIGER 3. Pupil’s Book MACMILLAN
978-84-412-3254-9

 

Fem-ho per projectes: A l’escola fem salut TEXT

 

978-84-263-9037-0 Que vienen los marcianos. Ala Delta EDELVIVES

QUART CICLE MITJÀ

ISBN

DESCRIPCIÓ LLIBRE

EDITORIAL

978 -84 -479 -3708 -0 Ortografia catalana 4t BAULA
978 -84 -479 -2409 -7 Cuaderno de lengua Castellana 10 BAULA
978 -84 -479 -2410 -3 Cuaderno de lengua Castellana 11 BAULA
978 -84 -489 -4743 -9 Matemàtiques 4t Dossier d’aprenentatge BARCANOVA
978 -84 -9845 -869 -5 Miguel y la cabra traidora ALGAR
978 -84 -412 -3258 -7 Fem -ho per projectes: Milers d’anys observant els astres TEXT LA GALERA
978 -84 -489 -4742 -2 Matemàtiques 4t Llibre de Coneixements BARCANOVA
978 -1380 -01126 01126 01126-8 TIGER 4 – Pupi’ls Book MACMILLAN

CINQUÈ CICLE SUPERIOR

ISBN

DESCRIPCIÓ LLIBRE

EDITORIAL

978 -84 -489 -4459 -9 MATEMÀTIQUES Dossier d’aprenentatge BARCANOVA INNOVA
978 -84 -9047 -103 -6 Resolució de problemes 5è Mètode DECA SANTILLANA
978 -84 -412 -3011 30113011-8 ORTOGRUP_Rojo Nivel Intermedio LENGUA CASTELLANA TEXT LA GALERA
978 -84 -216 -9665 -1 SIMÓN, SIMÓN Libro de lectura BRUÑO
978 -84 -412 -3261 -7 Fem -ho per projectes: ho per projectes: Georeporters TEXT LA GALERA
978 -84 -661 -3223 -7 Dossier CLIL Unit 1 Health and nutrition CRUÏLLA
978 -84 -661 -3227 -5 Dossier CLIL Unit 13 Prehistory CRUÏLLA
978 -13 -800 -11271127 1127-5 TIGER 5 Activity BOOK MACMILLAN
978 -13 -800 -11271127 1127-5 TIGER 5 PB MACMILLAN
978 -84 -489 -4458 -2 MATEMÀTIQUES 5è Llibre de coneixements BARCANOVA INNOVA
9788441223813 Educació en valors TEXT

SISÈ CICLE SUPERIOR

ISBN

DESCRIPCIÓ DEL LLIBRE

EDITORIAL

978 -84 -489 -4750 -7 Dossier d’aprenentatge MATEMÀTIQUES BARCANOVA INNOVA
978 -84 -412 -2247 -2 ORTOGRUP_Lila Nivell Avançat  Llengua catalana TEXT LA GALERA
978 -84 -904 7-112112 -8 Resolució de Problemes 6è  MÈTODE DECA SANTILLANA
978 -84 -216 -9221 -9 La magia del Samurai (libro de lectura) BRUÑO
978 -02 -304 -5360 -9 ANGLÈS TIGER 6 Activity BOOK MACMILLAN
978 -84 -661 -3242 -8 The Earth CLIL CRUÏLLA
978 -84 -661 -3248 -0 Economic sectors in Spain CLIL CRUÏLLA
978 -84 -489 -4749 -1 MATEMÀTIQUES 6è  Llibre de coneixements BARCANOVA INNOVA
978 -13 -800 -11281128 1128-2 ANGLÈS TIGER 6 Pb MACMILLAN
978 -84 -412 -2382 -0 Educació en valors TEXT