Projecte educatiu

En aquesta secció trobaran les pàgines necessàries per a descriure el projecte educatiu de l’escola. D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre i conté com a mínim els elements següents:

  • Criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
  • Indicadors de progrés.
  • Concreció i desenvolupament dels currículums.
  • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa.
  • Projecte lingüístic.
  • Caràcter propi del centre.

En aquesta secció també es poden trobar altres documents més específics que també formen part del projecte educatiu, com ara: Projecte de convivència, Pla TAC, Pla d’acollida, Projecte d’escola i família, etc.

També pot ser interessant llegir-se altres projectes i activitats que realitzem, com ara: Escola verda, Ràdio a l’escola, Taller de robòtica,  Llengües Estrangeres (AICLE), Revista de l’escola, Hort…