L’hort de l’escola

Un hort és un espai natural de trobada, de treball, d’experimentació i de creació.

Planificar i portar a terme aquest projecte, ofereix un lloc idoni per apropar els infants a la natura i a més proporciona un context únic per aprendre a pensar, per educar emocionalment i per treballar les habilitats socials. Al mateix temps permet introduir temes a cavall de diversos àmbits: el de l’educació ambiental, l’educació del consumidor, l’educació per a la salut i la formació en ciències naturals.

OBJECTIUS GENERALS

  1. Participar en activitats de grup adoptant un comportament constructiu, responsable i solidari, valorant les aportacions pròpies i les dels altres.
  2. Conèixer les feines més usuals de l’hort, conèixer també les eines que es fan servir.
  3. Fer hipòtesis i realitzar una observació directa del procés de creixement de les plantes sembrades.
  4. Apropar-nos als procediments bàsics per a sembrar, plantar i tenir cura de les plantes.
  5. Aprendre el què s’ha de fer per tenir cura i protegir els vegetals.
  6. Adquirir actituds responsables a favor del medi ambient natural.