Menjador escolar

El menjador escolar és un servei d’ajuda que persegueix fonamentalment dos grans objectius: l’educació alimentària i l’educació en el temps lliure. El menjador escolar ha de servir perquè l’alumnat hi adquireixi uns hàbits adequats en tots els seus àmbits.

El menjador del centre disposa de cuina pròpia on una cuinera, la Teresa, i una ajudant; fan que cada dia poguem degustar menús equilibrats, revisats per una nutricionista i amb productes de primera qualitat.

La gestió del servei de menjador recau en el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, el qual en cedeix la concessió a l’AMPA de l’escola, a través de l’empresa Hostesa.

El servei de menjador es regirà pel Pla de Funcionament de Menjador, que serà revisat i aprovat per Consell Escolar anualment. Hi ha una Comissió que ho vetllarà.

L’escola ofereix a tot l’alumnat del centre el servei de menjador. Tots els alumnes matriculats al centre tenen dret a fer ús del servei de menjador de manera fixa o bé esporàdica. En funció de la modalitat, el preu del servei també variarà, sempre però respectant els marges que dicta el Departament d’Ensenyament.

La reunió d’inici de curs sobre aquest servei, explica la normativa.

Tots/es els/les alumnes que utilitzin el servei de menjador hauran de respectar el personal encarregat del funcionament del servei.

Els/les alumnes s’atendran a les normes d’higiene i d’ordre establertes i respectaran les normes d’organització i funcionament de l’escola.

Els/les alumnes de menjador no podran abandonar el recinte escolar sense autorització signada pels pares/mares.

L’escola o AMPA informarà a les famílies dels alumnes que fan ús del menjador escolar, els documents i/o requisits necessaris per tal de sol·licitar els ajuts econòmics relatius a aquest servei que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà atorga anualment.

Pla de funcionament menjador Martí Poch 20-21

Objectius

 • Crear hàbits d’higiene, rentar-se les mans abans i després de dinar.
 • Aprendre a utilitzar els coberts correctament.
 • Aconseguir entrar i sortir del menjador en ordre.
 • Aprendre a mastegar correctament.
 • Motivar als nens/es perquè tastin aliments nous.
 • Ensenyar-los a tenir una correcta higiene bucal.
 • Dur a terme la campanya del fluor a l’alumnat de primària.
 • Crear un ambient on es respectin les normes necessàries per a una bona convivència.
 • Donar informació a les famílies a través d’informes setmanals (ed. infantil) i/o trimestrals (per tot l’alumnat que assisteix fix al menjador).

Objectius en el lleure:

 • Potenciar el respecte, la tolerància i la no discriminació.
 • Aprendre a compartir.
 • Crear un clima de distenció.
 • Ajudar a desenvolupar els trets d’identitat del centre que formen part del seu Projecte Educatiu de Centre.

El temps lliure:
El temps per a realitzar una activitat és d’uns 30′ més o menys, en aquest temps l’alumnat en realitza diferents . Se solen fer tallers de pintura, màscares… que s’utilitzen per decorar el lloc on mengen. I també es duen a terme jocs, on l’alumnat hi pot participar lliurement.

Dos dies a la setmana hi ha un servei de biblioteca on l’alumnat pot anar-hi a fer deures.

Els dies que fa mal temps els alumnes es situen en diferents aules del centre on poden gaudir de contes, pel.lícules o jocs d’interior.

Equip de monitors/es:
L’equip està format per monitors/es que estan al càrrec de l’alumnat. Hi ha monitores assignades a l’alumnat d’Educació infantil i monitores assigandes als cicles d’Educació Primària. Aquest equip de monitors/es es reuneix abans de començar el curs per fer una programació de grups, tasques i activitats, encara que no hi ha res tancat i sempre s’està obert a possibles canvis. També disposa d’un coordinador/a de monitores que les ajuda a planificar les seves tasques.

Els menús.
Cada mes les famílies podran descarregar-se el menú on hi ha anotats els àpats del mes, a través d’un codi que se’ls facilitarà un cop es donin d’alta del servei.