20N Dia dels drets dels infants.

Avui celebrem el dia dels #dretsdelsinfants a 6è treballem les nostres creences limitants i les transformem en frases empoderadores. Les creences limitants són idees, opinions o pensaments negatius que considerem veritats absolutes, sense ser-ho, i que tenen una influencia condicionant en la nostra vida. Potser per una mala experiència, potser perquè ens ho han repetit cent vegades, ens creiem alguna cosa que no es correspon amb la realitat. En el camp oposat, tenim les creences potenciadoras, les idees en positiu.

Cada generació d’infants ofereix a la humanitat la possibilitat de reconstruir el món.” Eglantine Jeeb.

Confinament del grup de convivència estable de 1RA.

COMUNICAT:

Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que s’ha detectat un cas positiu al grup de 1RA i que a partir del 29/09/20 tots els membres d’aquest grup i la seva tutora quedaran confinats en quarentena (aïllament domiciliari) fins al 5/10/20 inclòs, per indicació de salut. El 30/09/20 s’han realitzat les proves PCR al centre per part de l’equip d’atenció primària a l’alumnat del grup de convivència estable de 1RA i les mestres de referència del grup. Les famílies del grup han estat en contacte permanent amb l’escola i per transparència hem volgut també comunicar-vos-ho a la resta de la comunitat. Són moments complexos que ens generen certes pors, neguits i inseguretats, però tot el claustre de l’escola tenim confiança en la tasca que s’està fent i les mesures que s’han dut a terme. Cal serenitat i sentit de comunitat educativa per afrontar aquestes situacions junts.

Teniu oberts els diferents canals de comunicació amb el centre i us demanem que totes les consultes les canalitzeu a través del correu general d’escola (a8060605@xtec.cat). Volem destacar la responsabilitat, disponibilitat i compromís que han demostrat totes les famílies, mestres i altre personal del centre i el gran recolzament que l’AMPA ens ha fet en tot moment per tal de facilitar la comunicació.

Gràcies per la comprensió, col·laboració i confiança.

Cordialment.

L’equip.

Xavi, Alexandra, Eli i Laia.

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA:

I si hi ha un cas al centre, com es gestiona? http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/tracacovid/gestio-casos/

Gestió de casos COVID19 al centre educatiu https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-casos-rev.pdf

Podeu seguir la situació del centre al següent enllaç: ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/ les dades s’actualitzen mitjançant la informació que recull la Traçacovid, que és l’aplicació informàtica que ha dissenyat @educaciocat

Mesures de prevenció generals a l’escola.

👍 L’escola és un entorn segur.

🌡 Si el vostre fill o filla presenta símptomes, no el porteu a l’escola i comuniqueu-ho al centre.

🚧 Col·laboreu amb el centre i feu que les entrades i sortides siguin agils, eviteu aglomeracions.

🏥 Si hi ha un cas positiu a l’aula del vostre fill o filla, seguiu les indicacions de la direcció del centre i/o dels serveis de salut.

❤ Sigueu un bon exemple pels vostres fills i filles i seguiu les mesures de protecció.

El Procicat aprova l’actualització de les darreres mesures sanitàries en l’àmbit educatiu (Dimecres, 09 de setembre de 2020).

El Procicat aprova l’actualització de les darreres mesures sanitàries en l’àmbit educatiu
Dimecres, 09 de setembre de 2020

El mal de coll i el refredat nasal es consideraran símptomes si hi ha febre o d’altres manifestacions considerades en la taula Covid-19

El primer dia del curs, i almenys durant les dues primeres setmanes, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de dur mascareta en tots els centres
El Procicat ha aprovat aquest matí l’actualització de les darreres mesures sanitàries anunciades en l’àmbit educatiu, de cara a l’inici del curs escolar el proper dilluns 14 de setembre. Aquestes mesures donen resposta a les previsions de l’estat de la pandèmia en les properes setmanes a tot el territori català.

Algunes de les mesures aprovades fan referencia, per exemple, a la realització de reunions entre el centre i les famílies –que no poden ser presencials- o les reunions dels claustres d’escoles i instituts – telemàtiques i només presencials de forma excepcional, en grups inferiors a 10 persones-. També s’ha aprovat el cribratge poblacional utilitzant les escoles i instituts des de la tercera setmana de setembre segons indicacions de vigilància epidemiològica i prioritzant les escoles on hi hagi casos. El document aprovat també estableix que, igual que en qualsevol entorn comunitari, l’ús de mascareta en els centres educatius sigui obligatori per a persones adultes. Per als docents del primer i segon cicle d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan el seu ús, per raó de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic.

En paral·lel al Procicat, per acord entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut i a patir de les recomanacions sanitàries, s’ha establert que el primer dia de curs, 14 de setembre, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de dur mascareta en tots els centres d’arreu del territori. Com a norma general, la mascareta és obligatòria a escoles i instituts a partir dels 12 anys, i a partir dels 6 anys en els territoris on es requereixi segons l’estat de la pandèmia.
Atès que es tracta del començament de curs i l’alumnat encara no prové d’un grup estable, l’obligació de mascareta s’allargarà durant les dues primeres setmanes de curs, per indicació de l’Agència de Salut Pública. Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia. Tots els dimecres es comunicarà a cada escola si el dilluns següent continua l’obligatorietat de dur o no mascareta, en funció de les condicions de la pandèmia.

Finalment, en consens amb la comunitat pediàtrica, Educació i Salut també han actualitzat la simptomatologia de Covid-19 entre els infants. El llistat de símptomes és:

Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll*
Refredat nasal*
Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
Mal de panxa amb vòmits o diarrea
Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

Atès que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de Covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.