Casal d’estiu

L’eix que hem preparat aquest any partirà de la següent premissa: “Any 2018, l’equip de científics del planeta Terra es disposa a enviar un sonda espacial de la més alta categoria per a estudiar els planetes del Sistema Solar. La sonda, anomenada Tomàquet, hauria de enviar la informació a l’equip de científics, però degut a un error en aquesta, ens envia la informació a nosaltres.”