Sortides i colònies

SORTIDES I COLÒNIES

Activitats complementàries: sortides i colònies

Al llarg del curs escolar es realitzen sortides i visites que estan relacionades amb el procés d’ensenyament i aprenentatge que vivim a l’escola (museus, visites al municipi, sortides a la natura…). Al començar l’escola, durant la reunió d’inici de curs les mestres us presentaran les sortides previstes que realitzaran els infants durant el curs.

Per a les sortides d’àmbit local ja heu signat una autorització però per a les altres sortides cal signar un document d’autorització on s’especifiquen les dades rellevants de la sortida, com la data, el lloc, l’import…

Per a participar-hi cal tenir present:

  • Qualsevol tipus de pagament que s’hagi d’efectuar durant el curs, es farà directament al Banc Sabadell, a través del caixer automàtic. El codi de l’entitat és 1755 i cal especificar el nom del centre Escola Font del Roure.
  • En cas de fer transferència, ho podeu fer al compte IBAN ES47 0081 1645 0800 0101 7505 també del Banc Sabadell.
  • Recordeu que per poder assistir a les sortides, s’haurà de fer la inscripció en el termini previst i cap alumne no podrà anar d’excursió si prèviament no ha lliurat a la seva tutora el resguard bancari i l’autorització signada pels pares, mares o tutors.
  • Els alumnes de P5 fan colònies (dos dies amb una nit fora de casa). A la reunió d’inici de curs us donarem més informació.
  • Qualsevol tipus de pagament que s’hagi d’efectuar durant el curs, es farà directament al “Banc Sabadell”, a través del caixer automàtic. El codi de l’entitat és 1755 i cal especificar el nom del centre Escola Font del Roure.
  • En cas de fer transferència, ho podeu fer al compte IBAN ES47 0081 1645 0800 0101 7505 també del “Banc Sabadell.
  • Recordeu que per anar a les excursions, s’haurà de fer la inscripció en el termini previst i cap alumne no podrà anar d’excursió si prèviament no ha lliurat a la seu/seva tutor/a el resguard bancari i l’autorització signada pels pares.
  • Heu de tenir en compte que els nens que no hagin fet el pagament i portat l’autorització en els dies marcats, no podran assistir a la sortida.
  • Al llarg dels trimestres, els alumnes de 2n, 4t i 6è fan colònies (tres dies amb dues nits fora de casa).