Oferta educativa

Som una escola de 2n cicle d’Educació Infantil i d’Educació Primària, que acull a nens i nenes de 3 a 12 anys. Les finalitats  bàsiques d’aquesta etapa educativa són proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatge que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació d’instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges. L’acció educativa procura la integració de les diverses experiències i aprenentatges de l’alumnat. Els equips de personal docent s’organitzen per cicles, nivell, comissions i grups de treball per tal de donar coherència als aprenentatges de l’alumnat. Des de fa ja varis cursos s’ha engegat una coordinació amb l’Educació Infantil – Llar d’Infants- i l’Educació Secundària Obligatòria per assegurar una transició adequada de l’alumnat entre les etapes educatives.