Transport Escolar

TRANSPORT ESCOLAR

El servei de trasport és de matí i tarda. El preu d’aquest servei és d’1,50 euros al dia per alumne.
En el cas de que el servei el realitzin dos germans, el preu varia a 1 euro al dia per alumne.
Si són tres o quatre germans el preu és de 0,50 euros al dia per alumne.

El cobrament es farà a través de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per solicitar aquest servei, us heu d’adreçar a la secretaria del centre abans de l’inici de cada trimestre.

HORARIS: