Transport Escolar

TRANSPORT ESCOLAR

El transport escolar té una ruta que s’inicia a Can Quiseró, amb una primera parada al carrer Montsec a les 8:30h i una segona parada al carrer Pirineus a les 8:32h. El mateix autocar, passa pel Maset, pel carrer Diagonal cantonada Lleida a les 8:40h, realitza una segona parada al carrer Masquefa cantonada Aragó a les 8:42h, una tercera parada a l’avinguda Masquefa a les 8:44h i una última parada al carrer Mirador cantonada Montseny a les 8:46h per tal de poder arribar a l’escola a les 9:00h del matí.

El servei de trasport és de matí i tarda.

La ruta de la tarda és exactament la mateixa del matí amb ordre invers, és a dir, arribarà al Maset, al carrer Mirador cantonada Montseny a les 16:45h, a l’avinguda Masquefa a les 16:47h, al carrer Masquefa cantonada Aragó a les 16:49h,
al carrer Diagonal cantonada Lleida a les 16:51h i a Can Quiseró, al carrer Pirineus a les 16:58h i finalitzarà el seu recorregut al carrer Montsec a les 17:01h de la tarda.

El preu d’aquest servei és d’1,50 euros al dia per alumne.
En el cas de que el servei el realitzin dos germans, el preu varia a 1euro al dia per alumne.
Si són tres o quatre germans el preu és de 0,50 euros al dia per alumne.

El cobrament es farà a través de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per solicitar aquest servei, us heu d’adreçar a la secretaria del centre abans de l’inici de cada trimestre.