Setmana sense soroll. Sss!

La 2a Setmana sense Soroll sota el lema ‘Aturem el soroll!’, té com a objectiu posar en valor totes aquelles actuacions i/o accions que permeten millorar la qualitat acústica del nostre entorn, amb la col·laboració de tots els agents implicats: administracions, ciutadania, centres escolars o empreses relacionades.… Llegeix més»

VI Concurs de fotografia “Poesia visual: la màgia de les lletres” homenatge Joan Brossa.

Objectiu: La finalitat d’aquest concurs és la participació de les famílies en la setmana literària de Sant Jordi i mostrar sensibilitat i interès per les activitats escolars.

Presentació de fotografies: Caldrà presentar la butlleta d’inscripció degudament complimentada (donar-la al tutor/a). Caldrà també enviar per correu electrònic
escfontroureci@gmail.com en formant jpg o similar amb les mateixes dades que  l’original.

Data límit del lliurament: 17 d’abril.

Audicions mes d’abril 2018… Música de poetes.

“És prou sabut que la cançó culta i la poesia tenen un origen comú. Parafrasejant Léo Ferré, durant molt de temps la poesia només aconseguia el seu propòsit gràcies a la corda vocal, així com el violí només aconsegueix el seu amb l’arquet que el frega. Amb els segles, però, la difusió del llibre i el progrés de la lectura individual i silenciosa van anar allunyant dos gèneres que havien estat un de sol, i la cançó –tal com lúcidament va analitzar Louis Aragon en el seu text La rime en 1940– va acabar esdevenint el reducte on es conservaven els elements tradicionals –rima, regularitat mètrica, ritme–que la poesia pensada per a ser llegida tendia a abandonar.” Miquel Pujadó.