Estudis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Programa de Formació Inicial:
    • PFI-FIAP – Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas.
    • PFI-PTT – Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.
    • PFI-PTT – Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.
    • PFI-PIP – Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics.