CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària

Durada del cicle

Horari

Hores de pràctiques

Modalitat dual

2 cursos acadèmics

1r i 2n de tarda (15 a 21:30h)

416h

Estada a empresa remunerada

Aprèn treballant:

Aquests estudis capaciten per a organitzar i controlar els processos d’elaboració de productes alimentaris, programar i supervisar les operacions i els recursos materials i humans necessaris, i aplicar els plans de producció, de qualitat, de seguretat alimentaria, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

Què faràs?

Les tasques més rellevants que realitzaràs en aquest cicle són:

 • Planificar els processos productius, assignant equips i instal·lacions en funció del producte que s’elaborarà.
 • Programar i organitzar la producció alimentària i els sistemes automàtics de producció observant les exigències de qualitat, seguretat i protecció ambiental establertes.
 • Supervisar les operacions d’envasament, d’embalatge i d’etiquetatge en condicions de qualitat i seguretat.
 • Programar i supervisar el manteniment i l’operativitat dels equips i de les instal·lacions per garantir el funcionament en condicions d’higiene, de qualitat, d’eficiència i de seguretat.
 • Controlar i garantir la qualitat mitjançant assaigs físics, químics, microbiològics i sensorials.
 • Aplicar la normativa de seguretat alimentària, de prevenció de riscos laborals i la legislació específica dels diferents sectors de la indústria alimentària.
 • Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en els processos productius i en aquelles àrees del seu àmbit professional.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència.

De què treballaràs? 

Les sortides professionals a les que pots accedir en el món laboral són:

 • Cap de línia, de planta de fabricació , de secció o de magatzem.

 • Cap de torn.

 • Supervisor d’equips,processos i productes.

 • Encarregat deproducció5.Encarregat d’elaboració de nous productes i processos.

 • Encarregat d’anàlisis d’aliments.

 • Tècnic en anàlisis sensorial.

 • Tècnic en laboratori de control de qualitat.

 • Inspector o inspectora de qualitat. Auditor o auditora de qualitat.

 • Encarregat o encarregada de la gestió de la seguretat alimentària.

 • Encarregat o encarregada d’aprovisionaments.

 • Encarregat o encarregada de la línia d’envasament i d’embalatge.

 • Encarregat o encarregada de control ambiental i de seguretat laboral.

 • Tècnic o tècnica comercial.

 

Pla docent

Mòduls repartits en dos cursos acadèmics:

 

Mòduls Professionals

Unitats formatives

Hores

PRIMER CURS

MP 1: tecnologia alimentària

UF 1: additius, coadjuvants i auxiliars

16

UF 2: indústria càrnia

28

UF 3: indústria dels derivats de la pesca i de l’aqüicultura

14

UF 4: indústria de la llet i productes làctics

22

UF 5: indústria derivada de fruites i d’hortalisses

18

UF 6: indústria dels derivats dels cereals i afins

18

UF 7: altres productes alimentosos

16

 

MP 2: anàlisi d’aliments

UF 1: organització del laboratori

13

UF 2: assajos físics i fisicoquímics

13

UF3 Control de qualitat al laboratori

28

UF 4: composició centesimal

18

UF 5: mètodes electroquímics

16

UF 6: mètodes òptics

28

UF 7: mètodes cromatogràfics

16

MP 3: tractaments de preparació i conservació dels aliments

UF 1: condicionament i transformació de matèries primeres

60

UF 2: tractaments tèrmics de conservació

50

UF 3: tractaments d’assecat i concentració

40

UF 4: envasament i embalatge

15

MP 4: organització de la producció alimentària

UF 1: planificació i programació de la producció

30

UF 2: organització de la producció

15

UF 3: control de la producció i dels costos

21

MP 5: comercialització i logística en la indústria alimentària

UF 1: logística

24

UF 2: comercialització i promoció de productes alimentaris

42

MP 6: gestió de qualitat i ambiental en la indústria alimentària

UF 1: gestió de la qualitat en la indústria alimentària

39

UF 2: protecció mediambiental

27

MP 7: manteniment electromecànic en indústries de procés

UF 1: materials i elements mecànics

20

UF 2: instal·lacions i màquines hidràuliques, pneumàtiques i elèctriques

26

UF 3: organització del manteniment bàsic

20

MP 8: control microbiològic i sensorial dels aliments

UF 1: tècniques bàsiques de treball a microbiologia

28

UF 2: control i higiene

20

UF 3: anàlisi d’aliments i d’aigua

33

UF 4: anàlisi sensorial

18

MP 9: nutrició i seguretat alimentària

UF 1: nutrició

22

UF 2: seguretat alimentària

44

MP 10: processos integrats en la indústria alimentària

UF 1: bioquímica i microbiologia

36

UF 2: bioreactors i biosensors

15

UF 3: aplicacions biotecnològiques

15

MP 12: innovació alimentària

UF 1: innovació alimentària

66

MP13: formació i orientació labora

UF 1: incorporació al treball

33

UF 2: prevenció de riscos laborals

33

MP 14: empresa i iniciativa emprenedora

UF 1: empresa i iniciativa emprenedora

66

MP 15: projecte en processos i qualitat en la indústria alimentària

UF 1: projecte d’indústries de procés químic

264

MP16: FCT

416

TOTAL

2000

L’Alumnat

On faré la FCT o Dual?

Algunes de les nostres empreses col·laboradores:

Ous Roig, Balfegó, Olis Faiges, La Nova Devimar

 

Notícies

World Emoji Day

Avui és el dia mundial de l’ E-moji. Les emoticones estan tan presents en el nostre dia a dia que fins i tot han estat les protagonistes de l’examen de Llengua estrangera en anglès de les (PAU).
Nosaltres avui també els volem dedicar des de cada família professional el nostre homenatge.
A veure si esbrines qui és qui?
#WorldEmojiDay
#deptadminstratiu #deptautomoció #deptcomerç #depelèctric #deptindústriesalimentàries #deptinformàtica #deptllengúesestrangeres #deptmanteniment #deptptt #deptpfi #deptserveisalacomunitat #deptturisme #deptife
#deptpqpi-fiap

Cicles superiors d’FP 2020/2021 Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 13/07/2020

Si vols accedir a un CFGS, ja pots consultar la llista de sol·licituds que han demanat l’Institut Montsià i un dels nostres CFGS en primera petició amb el barem provisional a 13/07/2020. També pots accedir a la consulta aquí amb el codi de sol·licitud i el document d’identificació amb el que vau fer la preinscripció.

D’on ve l’aigua que bevem?

L’alumnat  de 1r curs de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries  va visitar l’Estació de Tractament d’Aigües Potables (ETAP) situada a l’Ampolla i gestionada pel Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). Durant la visita van descobrir l’origen de les seves instal·lacions, el seu funcionament i posteriorment… Llegeix més»