Atenció a Persones en Situació de Dependència

En aquest cicle formatiu podràs cursar els següents mòduls:

 • Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència.
 • Destreses socials.
 • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.
 • Atenció i suport psicosocial.
 • Suport a la comunicació.
 • Suport domiciliari.
 • Atenció sanitària.
 • Atenció higiènica.
 • Teleassistència.
 • Primers auxilis.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en centres de treball.

Pots consultar tota la informació sobre aquest cicle en la pàgina web d’ensenyament en el següent enllaç.