CFGS Mecatrònica Industrial:

 

PRIMER CURS

Mòduls

Hores

M2

Sistemes hidràulics i pneumàtics

132

M3

Sistemes elèctrics i electrònics

165

M4

Elements de màquines

132

M5

Processos de fabricació

165

M6

Representació gràfica de sistemes mecatrònics

132

M11

Formació i orientació laboral

99

SEGON CURS

M1

Sistemes mecànics

132

M7

Configuració de sistemes mecatrònics

132

M8

Processos i gestió de manteniment i qualitat

99

M9

Integració de sistemes

198

M10

Simulació de sistemes mecatrònics

99

M12

Empresa i iniciativa emprenedora

66

M13

Projecte de mecatrònica industrial

99

M14

FCT

350

Total Hores Lectives del Cicle

2000