ESCOLA VERDA

A l’Institut Montsià, conscients de la importància que una bona gestió mediambiental té per al desenvolupament sostenible de la nostra societat, hem decidit establir una política medi ambiental, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de la nostra activitat damunt el medi.

Per mostrar aquest compromís amb la societat s’adopten les següents directrius d’actuació:

 1. Complir amb la legislació i reglamentació vigent aplicable, així com amb qualsevol compromís mediambiental que l’Institut Montsià pugui subscriure.
 2. Promoure l’eficàcia energètica.
 3. Treballar amb proveïdors i contractistes, que apliquin normes mediambientals coherents amb la nostra política.
 4. Utilitzar criteris mediambientals en els processos de planificació i presa de decisions.
 5. Aplicar en els processos i activitats del centre, la regla de les tres erres: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.
 6. Informar i promoure l’autoreflexió al personal docent, personal no docent, famílies i alumnes dels efectes que poden tenir les nostres accions en el medi ambient.

Aquestes directrius es despleguen a través de les següents actuacions:

 • a) Creació d’un equip de millora de Medi Ambient. (IES Verd).
 • b) Plantejament d’uns objectius específics per a cada curs i organització d’activitats per assolir-los.

Alguns de les actuacions i projectes que hem dut a terme al llarg d’aquests cursos són:

 • SUBSTITUCIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ TRADICIONAL PER BOMBETES LED
 • PLANTADA D’ARBRES AL PATI DE L’INSTITUT.
 • RECICLATGE DE MATERIAL INFORMÀTIC.