Guia Informació i Assistència Turístiques

En aquest cicle formatiu podràs cursar els següents mòduls:

 • Estructura del mercat turístic.
 • Destinacions turístiques.
 • Serveis d’informació turística.
 • Protocol i relacions públiques.
 • Recursos turístiques.
 • Màrqueting turístic.
 • Processos de guia i assistència turística.
 • Disseny de productes turístics.
 • Anglès.
 • Segona llengua estrangera.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de guia, informació i assistència turístiques.
 • Formació en centres de treball.

Pots consultar tota la informació sobre aquest cicle en la pàgina web d’ensenyament en el següent enllaç.