PFI

Els PFI que es poden cursar a l’Institut Montsià són:

  • PFI-FIAP Auxiliar de manteniment i muntatge d’instal.lacions elèctriques, d’aigua i gas.
  • PFI-PTT Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.
  • PFI-PTT Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.
  • PFI-PIP  Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics.