Sistemes Microinformàtics i Xarxes

En aquest cicle formatiu podràs cursar els següents mòduls:

 • Muntatge i manteniment d’equips.
 • Sistemes operatius monolloc.
 • Aplicacions ofimàtiques.
 • Sistemes operatius en xarxa.
 • Xarxes locals.
 • Seguretat informàtica.
 • Serveis de xarxa.
 • Aplicacions web.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en centres de treball.

Pots consultar tota la informació sobre aquest cicle en la pàgina web d’ensenyament en el següent enllaç.