Gestió d’allotjaments turístics

En aquest cicle formatiu podràs cursar els següents mòduls:

 • Estructura del mercat turístic
 • Protocol i relacions públiques
 • Màrqueting turístic
 • Direcció d’allotjaments turístics
 • Gestió del departament de pisos
 • Recepció i reserves
 • Recursos humans en l’allotjament
 • Comercialització d’esdeveniments
 • Anglès
 • Segona llengua estrangera
 • Projecte de gestió d’allotjament turístic
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

Pots consultar tota la informació sobre aquest cicle en la pàgina web d’ensenyament en el següent enllaç.