Automoció

En aquest cicle formatiu podràs cursar els següents mòduls:

 • Sistemes elèctrics de seguretat i confortabilitat.
 • Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge.
 • Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.
 • Elements amovibles i fixos no estructurals.
 • Tractament i recobriment de superfícies.
 • Estructures dels vehicles.
 • Gestió i logística del manteniment de vehicles.
 • Tècniques de comunicació i de relacions.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte en automoció.
 • Formació en centres de treball.

Pots consultar tota la informació sobre aquest cicle en la pàgina web d’ensenyament en el següent enllaç.