Gestió de vendes i Espais comercials

En aquest cicle formatiu podràs cursar els següents mòduls:

 • Aparadorisme i disseny d’espais comercials.
 • Gestió de productes i promocions en el punt de venda.
 • Gestió econòmica i financera de l’empresa.
 • Investigació comercial.
 • Logística d’aprovisionament.
 • Logística d’emmagatzematge.
 • Organització d’equips de venda.
 • Polítiques de màrqueting.
 • Tècniques de venda i negociació.
 • Anglès.
 • Màrqueting digital.
 • Atenció al client, consumidor i usuari.
 • Formació i orientació laboral .
 • Formació en centres de treball.
 • Síntesi.

Pots consultar tota la informació sobre aquest cicle en la pàgina web d’ensenyament en el següent enllaç.