Desenvolupament d’Aplicacions Web

En aquest cicle formatiu podràs cursar els següents mòduls:

 • Sistemes informàtics.
 • Bases de dades.
 • Programació.
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.
 • Entorns de desenvolupament.
 • Desenvolupament web en entorn client.
 • Desenvolupament web en entorn servidor.
 • Desplegament d’aplicacions web.
 • Disseny d’interfícies web.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de desenvolupament d’aplicacions web.
 • Formació en centres de treball.

Pots consultar tota la informació sobre aquest cicle en la pàgina web d’ensenyament en el següent enllaç.