Canvi de contrasenya del compte d’usuari

Per realitzar el canvi de contrasenya del compte d’usuari de qualsevol alumne o alumna caldrà gestionar-ho a través de la següent web:

Aquest procés és per canviar la contrasenya actual del compte d’usuari, no es pot recuperar la contrasenya des d’aquesta web. Si l’alumne o l’alumna no recorda la contrasenya o no deixa accedir a qualsevol dels serveis informàtics del centre caldrà gestionar-ho a través del seu tutor o la seva tutora.