Història

L’Institut Montsià és un centre públic d’Ensenyaments Professionals depenent del Departament d’Ensenyament on des del curs 2012-2013 s’imparteixen únicament ensenyaments oficials de Formació Professional Específica de GM, GS, PQPI (PTT i FIAP) i IFE.

Com a centre col·laborador de l’Àrea de Polítiques Actives de l’Ajuntament d’Amposta impartim també formació no reglada: cursos ocupacionals.

L’Institut obté la CERTIFICACIÓ ISO 9001 al juny de 2004 (empresa ECA) i el reconeixement de l’Excel·lència per l’entitat certificadora e2Cat en el curs 2012-2013 (avaluats al juliol de 2012). Tenim la certificació acreditativa d’Escola Verda des de juny de 2006, disposem de servei d’Assessorament i Reconeixement d’aprenentatges i el curs 13/14 vam començar a impartir cicles amb ensenyament DUAL.

L’Institut Montsià com a organització qualificada d’excel·lència es reconeix no només pels seus resultats d’ensenyament, sinó també per la satisfacció dels seus client i del seu personal, pel fet de gaudir d’una bona imatge i pel de tenir un impacte positiu en la comunitat en la qual desenvolupa les seves activitats.