FP DUAL

Què és l’FP en alternança i dual?

És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.

Quins en són els objectius?

 • Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses.
 • Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de 
formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent.
 • Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

Com es valora?

 • L’aprenent esdevé el relleu dels treballadors jubilats.
 • És una oportunitat de desenvolupament professional en un àmbit de treball real.
 • Treballant a l’empresa els estudiants entenen millor el que els professors expliquen a classe.
 • Participar en l’alternança és el futur de les nostres empreses.
 • L’aprenent assumeix la cultura i els procediments de l’empresa, a més de l’ofici.
 • Els centres enforteixen els llaços amb les empreses de la zona.
 • Treballar conjuntament 
amb l’empresa ajuda a millorar la formació dels estudiants.

Quins en són els beneficis?

 • Per a les empreses
  • Incorporar personal qualificat, format en la cultura i processos de l’empresa.
  • Crear una pedrera d’aprenents. Facilitar el relleu generacional.
  • Contribuir a la política empresarial de responsabilitat social corporativa.
 • Per als estudiants
  • Millorar el currículum professional.
  • Desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real.
  • Afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat.
  • Reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa.
 • Per als centres
  • Incrementar i millorar la relació amb el teixit empresarial. Intercanviar i transferir coneixement amb les empreses. Accedir a tecnologia, recursos i instal·lacions empresarials.
  • Esdevenir centre de referència dels sectors professionals del seu àmbit territorial.

CICLES FORMATIUS IMPARTITS AMB LA MODALITAT DE FORMACIÓ DUAL A L’INSTITUT MONTSIÀ:

 • CFGS Guia, informació i assistència turístiques
 • CFGM Carroseria
 • CFGM Atenció a persones amb situació de dependéncia
 • CFGS Mecatrònica industrial
 • CFGS Administració de sistemes informàtics i xarxes
 • CFGS Desenvolupament d’aplicacions web
 • CFGS Gestió de vendes i espais comercials
 • CFGS Administració i finances

ALGUNES EMPRESES COL.LABORADORES AMB LA FORMACIÓ DUAL :

 • CONSORCI MUSEU TERRES DE L’EBRE
 • LA TRISELLA SCCL
 • AJUNTAMENT DE TORTOSA
 • RESTAURANT L’ESTANY
 • LABORATORIOS MAVERICK
 • CAPTIO
 • AJUNTAMENT DE DELTEBRE
 • AJUNTAMENT DE GODALL
 • GRUPO MAESTRAT
 • CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
 • AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
 • PLANXISTERIA I PINTURA ROGELIO SL
 • AUTOPINTORS CODORNIU SL
 • XAPA I PINTURA GERARD SL
 • XAPISTERIA I PINTURA E. JARDÍ
 • TALLER DE PINTURA JOSEP SERRET CB
 • APASA
 • AMIANTIT SPAIN SL
 • REHAU
 • IBERMAPEI
 • REVERTER INDUSTRIES CORP SA
 • DECATHLON

Més informació a:

NOTES DE PREMSA I NOTÍCIES RELACIONADES AMB L’FP DUAL A L’INSTITUT MONTSIÀ: