Carrosseria

En aquest cicle formatiu podràs cursar els següents mòduls:

 • Elements amovibles.
 • Elements metàl·lics i sintètics.
 • Elements fixos.
 • Igualació i preparació de superfícies.
 • Elements estructurals del vehicle.
 • Personalització i decoració de vehicles.
 • Mecanitzat bàsic.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en centres de treball.

Pots consultar tota la informació sobre aquest cicle en la pàgina web d’ensenyament en el següent enllaç.