Mecatrònica Industrial

En aquest cicle formatiu podràs cursar els següents mòduls:

 • Sistemes mecànics.
 • Sistemes hidràulics i pneumàtics.
 • Sistemes elèctrics i electrònics.
 • Elements de màquines.
 • Processos de fabricació.
 • Representació gràfica de sistemes mecatrònics.
 • Configuració de sistemes mecatrònics.
 • Processos i gestió de manteniment i qualitat.
 • Integració de sistemes.
 • Simulació de sistemes mecatrònics.
 • Projecte de mecatrònica industrial.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.

Pots consultar tota la informació sobre aquest cicle en la pàgina web d’ensenyament en el següent enllaç.