Administració i Finances

En aquest cicle formatiu podràs cursar els següents mòduls:

 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
 • Ofimàtica i procés de la informació.
 • Procés integral de l’activitat comercial.
 • Comunicació i atenció al client.
 • Anglès.
 • Gestió de recursos humans.
 • Gestió financera.
 • Comptabilitat i fiscalitat.
 • Gestió logística i comercial.
 • Simulació empresarial.
 • Projecte d’administració i finances.
 • Formació i orientació laboral.
 • Formació en centres de treball.

Pots consultar tota la informació sobre aquest cicle en la pàgina web d’ensenyament en el següent enllaç.