Inscripció telemàtica

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA DE L’ALUMNAT DE L’INSTITUT MONTSIÀ.

Una vegada formalitzada la matrícula, tot l’alumnat que es matriculi del primer curs d’algun dels cicles oferits a l’Institut Montsià haurà de realitzar obligatòriament una inscripció telemàtica. Si l’alumne/alumna ja ha realitzat aquest procediment o ja té usuari de l’institut no cal que ho faci, simplement haurà de comunicar al/la tutor/tutora aquesta situació.

D’aquesta forma es podrà treballar amb les eines informàtiques que posarà al seu abast l’institut i que seran necessàries durant la seva formació. L’alumna de segon curs no cal que realitzi aquest procediment.

Per portar a terme aquesta inscripció s’haurà d’accedir, després d’haver formalitzat la matrícula, a la següent adreça web:

http://inscripcio.iesmontsia.org/

El procés d’inscripció es desglossa en dues parts o fases:

1. Emplenat del formulari web

En aquesta pàgina web s’hauran d’introduir les següents dades personals i formatives demanades: el nom complet, els cognoms (en cas de tenir un cognom tan sols s’ha d’emplenar el camp corresponent al primer cognom), el sexe, el DNI o NIE, l’adreça de correu electrònic (email), els estudis que es cursaran, la contrasenya (aquesta s’haurà d’introduir dues vegades i hauran de coincidir) i finalment realitzar el test captcha.

Aspectes a tenir presents a l’hora d’emplenar el formulari d’inscripció:

  • El DNI o NIE ha de contenir la lletra o lletres en majúscula que figuren al document.

  • La contrasenya s’ha d’introduir dos cops i ha de coincidir. Una vegada introduïda la contrasenya, no es podrà ni recuperar i canviar telemàticament, així que és important que la recordeu.

  • S’haurà de realitzar un test captcha. Aquest test és per evitar problemes de seguretat i atacs externs i consisteix en marcar unes imatges que es correspondran a una pregunta realitzada al propi test.

2. Validació i verificació del compte d’usuari

Una vegada emplenat el formulari, rebreu un missatge al vostre compte de correu electrònic des de l’Institut Montsià. La finalitat d’aquest és la confirmació i verificació per part de l’alumnat de la inscripció realitzada. Si no es realitza la validació, el procés d’inscripció no serà complet, així que és important validar el compte d’usuari clicant a l’adreça que apareixerà al cos del correu electrònic (o copiant i enganxant l’adreça web al navegador web). El propi missatge incorpora les instruccions i recordatoris bàsics a tenir presents.

Realitzat aquest pas el procés d’inscripció haurà finalitzat i ja es disposarà d’un compte d’usuari a l’Institut Montsià. A l’inici del nou curs rebreu les indicacions i instruccions per poder fer servir aquest compte.