Programes de Formació i Inserció

Per què els PFI?

  • Per donar resposta als joves que acaben l’ESO sense graduar.
  • Per oferir-los un nou recurs de formació amb nous enfocaments i atenció individualitzada.
  • Per acompanyar-los en la definició del seu itinerari formatiu i professional i posar-los en condicions d’iniciar-lo.

Objectius

Proporcionar les competències que permetin als joves continuar la formació, especialment en cicles d’FP de grau mitjà, o millorar les seves condicions d’accés al món laboral.

Itinerari d’accés al món laboral