Carta de serveis Institut Montsià

Formació pràctica en centres de treball.
El nostre alumnat realitza una part de la seva formació pràctica a les empreses de les
diferents famílies professionals.
Formació DUAL i convenis amb empreses i entitats.
El centre imparteix FP Dual a molts cicles formatius. Escola i empresa units en la
formació dels alumnes.
Innovació i transferència del coneixement.
Col·laborem en projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats
d’empreses i entitats.
Convenis de col·laboració.
Dins d’aquest convenis recollim aquells punts en els quals l’empresa i l’escola podem
sortir beneficiats.
(acolliment d’alumnes en formació, ajuda en la formació de treballadors,
reconeixement de l’experiència professional, etc.)
Validació de la formació impartida a les empreses o entitats.
En el marc dels convenis de col·laboració signats pel Departament d’Ensenyament,
fem que la formació impartida a les empreses sigui reconeguda com a part de la
formació reglada.
Adequació de perfils professionals a les necessitats de les empreses i entitats.
Adeqüem els nostres estudis a les necessitats reals de les empreses de l’entorn.
Assessorament i reconeixement de l’experiència professional.
Validem la teva experiència professional amb una part d’un títol d’FP, i t’assessorem
amb l’itinerari més adequat segons les teves expectatives professionals.
Acreditació de l’experiència professional.
Acreditem les teves competències obtingudes mitjançant l’experiència laboral i la
formació no formal amb certificats de professionalitat.
Emprenedoria.
Potenciem la iniciativa emprenedora des de l’inici de la vida professional del nostre
alumnat. Donem suport per desenvolupar competències dinàmiques i creatives.
Programes internacionals de mobilitat.
L’alumnat pot realitzar part de la seva formació pràctica en empreses de diferents
països de la U.E.
Servei d’informació i orientació professional al llarg de la vida i disseny d’itineraris
formatius individualitzats.
T’oferim un itinerari formatiu personalitzat per a la teva professionalització.
Borsa de treball.
L’espai on l’empresa, l’autònom, l’alumnat, l’antic alumnat i persones poden optar a
les ofertes amb l’avantatge de la selecció personalitzada.