Convalidacions i exempcions

Convalidacions:

 • Els alumnes que es matriculen en un cicle formatiu poden tindre dret a algunes convalidacions si tenen altres estudis oficials
 • Pots consultar la Informació General sobre Convalidacions
 • També pots consultar la taula de convalidacions entre cicles a la web d’Ensenyament

Exempcions:

 • Les exempcions s’aplicaran en el mòdul de FPCT, i sempre s’han de considerar una excepcionalitat.
 • Generalment n’hi han els següents tipus d’exempcions:
  • Exempció total (100%): s’atorga quan l’alumne acredita l’experiència laboral corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del mòdul de FPCT, relacionada amb l’àmbit professional i de treball del cicle formatiu.
  • Exempció parcial (50%): s’atorga quan l’alumne acredita l’experiència laboral corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% crèdit o mòdul de FPCT relacionat en l’àmbit professional del cicle formatiu.
  • Exempció parcial (25%): s’atorga quan l’alumne acredita l’experiència laboral en qualsevol activitat professional, equivalent al doble de les hores del crèdit o mòdul de FPCT.
  • Exempció per validació o reconeixement de l’experiència laboral 100%: reconeixement i certificació de totes les unitats formatives (UF) de almenys un mòdul o crèdit directament relacionat amb les unitats de competència del cicle formatiu.
  • Exempció per voluntariat (família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat): s’atorga a l’alumne que acredita un nombre mínim d’hores igual o superior a la FPCT

NOTA: per a obtindre més informació sobre les convalidacions i exempcions, així com la documentació que cal acreditar, és recomanable acudir a Secretaria. Consulteu l’horari.