Preinscripció i matrícula

Primer període:

 • Preinscripció al llarg del mes de Maig
  • Documentació que s’ha de presentar en la preinscripció:
   • Documentació administrativa:
    • Sol·licitud de preinscripció proporcionada per el centre (també la trobareu en la pàgina web www.gencat.cat/ensenyament)
    • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne
    • Número d’afiliació a la Seguretat Social que facilita la Tresoreria de la Seguretat Social
    • Fotocòpia targeta CatSalut
   • Documentació acadèmica:
    • Certificació de la qualificació de la Prova d’accés…
    • …o Certificació de la qualificació mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO…
    • …o Certificació de la qualificació mitjana de l’ESO en cas de tindre-la finalitzada
 • Publicació de les llistes amb el barem: primera setmana de Juny
 • Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: segona setmana de Juny
 • Publicació de les llistes definitives: finals de Juny
 • Matriculació: principis de Juliol

Segon període:

 • Publicació d’admesos i exclosos: primera setmana de Setembre
 • Matriculació: segona o tercera setmana de Setembre