Electromecànica de Vehícles Automòbils

En aquest cicle formatiu podràs cursar els següents mòduls:

 • Motors.
 • Sistemes auxiliars del motor.
 • Circuits de fluids, suspensió i direcció.
 • Sistemes de transmissió i frenada.
 • Sistemes de càrrega i arrencada.
 • Circuits elèctrics auxiliars del vehicle.
 • Sistemes de seguretat i confortabilitat.
 • Mecanitzat bàsic.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en centres de treball.

Pots consultar tota la informació sobre aquest cicle en la pàgina web d’ensenyament en el següent enllaç.