Breaking news from London

Dissabte 25: Matí, visita a Oxford. Tarda, tornada a casa: agafen el vol de les 19.40 i i arriben a BCN a les 22.45. Hora prevista d’arribada a Vilanova, 23.45. WELCOME HOME!!!
Divendres 24: London Tower, Buckingham Palace, changing of the guard i Camden Town. Tot… Llegeix més»

Taller dels alumnes de 2n d’ESO a CosmoCaixa


L’observació és font de coneixement, i tot allò que veiem, podem tocar, assaborir…és a dir, tot allò que els nostres sentits poden captar, ens aporta informació sobre el nostre entorn, però els nostres sentits tenen limitacions que la tecnologia sovint ens ajuda a superar.
Instruments com els… Llegeix més»

Ensenyament Secundari Obligatori

(*) Informació extreta de http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/educaciosecundariaobligatoria12_16/

Matèries de primer i tercer curs

Matèries comunes

 • Ciències de la naturalesa*: biologia i geologia; física i química
 • Ciències socials, geografia i història*
 • Educació física*
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana i literatura*
 • Llengua castellana i literatura *
 • Llengua estrangera*
 • Matemàtiques*
 • Música
 • Tecnologia*
 • Tutoria
 • Religió o cultura i valors ètics

Matèries específiques

Treball de síntesi

Servei comunitari

*Aquestes matèries són obligatòries en cada un dels dos cursos.

Matèries de segon curs

 • Ciències de la naturalesa*
 • Ciències socials, geografia i història*
 • Educació física*
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana i literatura*
 • Llengua castellana i literatura*
 • Llengua estrangera*
 • Matemàtiques*
 • Música
 • Tecnologies*
 • Tutoria
 • Religió (voluntària)
 • Matèries optatives

*Matèries obligatòries.

Els centres poden organitzar matèries optatives per als tres primers cursos. Aquestes matèries han d’incloure una segona llengua estrangera, la cultura clàssica i l’emprenedoria. Si el centre no pot oferir la matèria optativa de segona llengua estrangera, s’ofereix la possibilitat de cursar aquesta assignatura en la modalitat d’educació a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) a partir de tercer d’ESO.

Treball de síntesi

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’ESO.

Servei comunitari

El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, duu a terme un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

El servei comunitari ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO.

Matèries de quart curs

Matèries obligatòries

 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació ètica cívica
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Matemàtiques
 • Llengua estrangera
 • Tutoria
 • Religió (voluntària)

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives específiques següents:

 • Biologia i geologia
 • Educació visual i plàstica
 • Física i química
 • Informàtica
 • Llatí
 • Música
 • Segona llengua estrangera
 • Tecnologia

Si el centre no pot oferir les matèries optatives de segona llengua estrangera o d’informàtica, s’ofereix la possibilitat de cursar aquestes assignatures en la modalitat d’educació a distància, a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Per acollir-se a aquesta modalitat formativa, cal presentar una sol·licitud a la direcció del centre en el moment de fer la matrícula.

Projecte de recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne.